تغذیه در دیابت

تغذیه در دیابت

تغذیه در دیابت

کنترل بیماری دیابت بر سه اصل مهم استوار است: رژیم غذایی خاص، ورزش و فعالییت و مصرف صحیح دارو.در مورد ورزش ودارو در جای خود صحبت کرده ایم.در اینجا سعی داریم نکات مهم در تغذیه ی بیماران مبتلا به قند خون را مورد بحث قرار دهیم.