سوالات متداول چرا پیش از خون‌ریزی ماهیانه قند خون من افزایش پیدا می‌کند؟

چرا پیش از خون‌ریزی ماهیانه قند خون من افزایش پیدا می‌کند؟

چرا پیش از خون‌ریزی ماهیانه قند خون من افزایش پیدا می‌کند؟

در بسیاری از زنان حوالی خون‌ریزی ماهیانه، کنترل قند خون دچار اشکال می‌شود. دلایل زیادی برای این مسئله وجود دارد.

در بسیاری از زنان حوالی خون‌ریزی ماهیانه، کنترل قند خون دچار اشکال می‌شود. دلایل زیادی برای این مسئله وجود دارد. این دلایل عبارت است از: دلایل رفتاری (خوردن غذای یبیش‌تر) و دلایل هورمونی (پیش از شروع خون‌ریزی ماهیانه، استروژن خون بسیار افزایش یافته است. استروژن هورمونی است که اثر قند انسولین دارد). تغییرات قند خون در دوران پیش از پریود، در زنان جوان بیش‌تر از زنان مسن است و نیاز بیش‌تری به انسولین پیدا می‌کنند. با گذشت زمان به تأثیرات ریتمیک عادت‌های ماهیانه روی قند خون خود پی خواهید برد و قادر خواهید بود تغییرات قند خون خود را در طول دوره‌ی پریود ماهیانه پیش‌بینی کنید و بر اساس آن انسولین خود را تنظیم کنید. در دوره‌ی قاعدگی بیش‌تر قند خون خود را اندازه بگیرید و میزان انسولین تزریقی را بر اساس نتایج تنظیم کنید.