سوالات متداول چه زمانی باید از انسولین لیسپرو و یا آسپارت استفاده کنم؟

چه زمانی باید از انسولین لیسپرو و یا آسپارت استفاده کنم؟

چه زمانی باید از انسولین لیسپرو و یا آسپارت استفاده کنم؟

انسولین‌های (Lispro (Humalog و آسپارت، سریع‌الاثر است و باید صفر تا 15 دقیقه پیش از غذا تزریق شود ولی لازم نیست این انسولین‌ها پیش از غذا مصرف ‌شوند.

انسولین‌های (Lispro (Humalog و آسپارت، سریع‌الاثر است و باید صفر تا 15 دقیقه پیش از غذا تزریق شود ولی لازم نیست این انسولین‌ها پیش از غذا مصرف ‌شوند. هر زمان در طول روز که قند خون‌تان بالا برود می‌توانید از این انسولین‌ها استفاده کنید.
در مطالعه‌ای که به تازگی روی افرادی که قند خون 180 میلی‌گرم درصد پیش از مصرف صبحانه داشته‌اند انجام شده است و در این مطالعه، تأثیر تزریق انسولین پیش از صبحانه در زمان‌های مختلف بررسی شده است. بر اساس این مطالعه، تزریق انسولین در کسانی که قند خون پیش از صبحانه 180 میلی‌گرم درصد داشته‌اند اگر با فاصله‌ی 15 تا 30 دقیقه پیش از صبحانه انجام شود نسبت به کسانی که بلافاصله پیش از صبحانه تزریق می‌شود قند پس از صبحانه را بهتر کنترل می‌کند.
ابداع انسولین لیسپر و آسپارت پیشرفت بسیار بزرگی در درمان دیابت محسوب می‌شود و این انسولین‌ها در مقایسه با انسولین رگولار قند شما را بسیار زود‌تر پایین می‌آورد. برای تأثیر مناسب‌تر زمان تزریق پیش از غذای خود را بر اساس میزان قند خون پیش از غذایتان تعیین کنید.