سوالات متداول AC مناسب برای جلوگیری از عوارض دیابت چقدر است؟

AC مناسب برای جلوگیری از عوارض دیابت چقدر است؟

AC مناسب برای جلوگیری از عوارض دیابت چقدر است؟

یک عدد جادویی برای A/C وجود ندارد که پس از آن عوارض دیابت به وجود بیاید و پیش از آن به وجود نیاید. بلکه هرچه A/C شما پایین‌تر باشد شانس شما برای عوارض دیابت کم‌تر و هرچه بیش‌تر باشد شانستان بیش‌تر است.

یک عدد جادویی برای A/C وجود ندارد که پس از آن عوارض دیابت به وجود بیاید و پیش از آن به وجود نیاید. بلکه هرچه A/C شما پایین‌تر باشد شانس شما برای عوارض دیابت کم‌تر و هرچه بیش‌تر باشد شانستان بیش‌تر است. مطالعات نشان داده است که حتی میزان ناچیزی A/C بالا می‌تواند شانس بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی را افزایش دهد. متأسفانه تعداد کمی از دیابتی‌ها می‌توانند A/C خود را در حدود افراد بدون دیابت برای مدت طولانی حفظ نمایند. زیرا حفظ A/C به میزان افراد غیر دیابتی به افت‌های مکرر قند خون منجر می‌شود. بنابراین همه‌ی افراد دیابتی در معرض عوارض هستند. میزان این عوارض و هنگام به وجود آمدن آن‌ها بسته به درجه‌ی کنترل دیابت در افراد مختلف متفاوت است. انجمن دیابت آمریکا (ADA) هدف درمان دیابت را رسیدن به A/C کم‌تر از 7 درصد قرار داده است. این معادل، متوسط قند خون 150 میلی‌گرم درصد است. بر اساس پیشنهاد این انجمن اگر A/C شما به 8 و یا بیش‌تر افزایش یافت با کمک پزشک معالج با تغییر در درمان، سعی در کاهش آن داشته باشید. A/C برابر 8 معادل متوسط قند خون 180 میلی‌گرم درصد است.
مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر بسپارید این است: هرگونه بهبودی در A/C شانس شما را برای جلوگیری از عوارض دیابت کاهش می‌دهد. کاهش کوچک، شانس را به مقدار کم کاهش می‌دهد. کاهش بزرگ شانس شما را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد.