سوالات متداول اگر به زمان صرف غذا نزدیک شوم ولی قند خون من بالاتر از 240 میلی‌گرم درصد باشد،چه باید بکنم؟

اگر به زمان صرف غذا نزدیک شوم ولی قند خون من بالاتر از 240 میلی‌گرم درصد باشد،چه باید بکنم؟

اگر به زمان صرف غذا نزدیک شوم ولی قند خون من بالاتر از 240 میلی‌گرم درصد باشد،چه باید بکنم؟

قند خون بالا نشان می‌دهد کبد شما در حال ساخت مقدار زیادی قند است.

قند خون بالا نشان می‌دهد کبد شما در حال ساخت مقدار زیادی قند است. باید به او دستور بدهید ساخت را متوقف کند. کبد شما برای توقف ساخت گلوکز نیاز به انسولین دارد. به علت آن‌که زمانی طول می‌کشد تا انسولین جذب شود و به علاوه زمانی طول می‌کشد تا کبد بتواند ساخت گلوکز را متوقف کند، بنابراین به جای این‌که 30 تا 40 دقیقه پیش از غذا انسولین بزنید، در این مواقع 60 تا 90 دقیقه پیش از غذا انسولین را تزریق کنید. این نحوه‌ی تزریق سبب می‌شود پیش از خوردن غذا، قند خون شما به مقدار طبیعی نزدیک شود. راه دیگر درمان آن است که از انسولین لیسپرو و یا آسپارت 15 تا 30 دقیقه پیش از غذا استفاده کنید. این انسولین‌ها قند خون شما را زود‌تر از انسولین رگولار پایین می‌آورند.