سوالات متداول پزشک از من می‌خواهد تزریق انسولین را آغاز کنم امّا مادرم سال‌ها پیش، پس از شروع انسولین به عوارضی دچار شد،آیا برای من نیز چنین اتفاقی می‌افتد؟

پزشک از من می‌خواهد تزریق انسولین را آغاز کنم امّا مادرم سال‌ها پیش، پس از شروع انسولین به عوارضی دچار شد،آیا برای من نیز چنین اتفاقی می‌افتد؟

پزشک از من می‌خواهد تزریق انسولین را آغاز کنم امّا مادرم سال‌ها پیش، پس از شروع انسولین به عوارضی دچار شد،آیا برای من نیز چنین اتفاقی می‌افتد؟

ما نمی‌توانیم به شما قول بدهیم که اگر انسولین شروع کنید به عوارض دیابت دچار نمی‌شوید ولی می‌توانیم به شما بگوییم که انسولین سبب عوارض دیابت نمی‌شود.

ما نمی‌توانیم به شما قول بدهیم که اگر انسولین شروع کنید به عوارض دیابت دچار نمی‌شوید ولی می‌توانیم به شما بگوییم که انسولین سبب عوارض دیابت نمی‌شود. در حقیقت تزریق انسولین بروز عوارض دیابت را به تأخیر می‌اندازد و یا از بروز آن جلوگیری می‌کند. عوارض دیابت به علت بالا بودن قند خون در طی سال‌ها اتفاق می‌افتد در حالی که انسولین قند خون را پایین می‌آورد. بنابراین انسولین شانس عوارض دیابت را کاهش می‌دهد نه افزایش.
شما اشاره کردید مادرتان پس از شروع انسولین به عوارضی دچار شد ولی باید بدانید انسولین هیچ تأثیری در ایجاد این عوارض نداشته است. مسلم آن است که عوارض مربوط به دیابت پیش از شروع انسولین در مادر شما وجود داشته است، حال اگر او تزریق انسولین را آغاز نمی‌کرد، این عوارض زودتر و شدیدتر خود را نشان می‌داد. اگر پیشنهاد تزریق انسولین به شما شده است هر چه زودتر آن را آغاز کنید. از جلوگیری از عوارض دیابت مفیدتر خواهد بود.