سوالات متداول نگهداری انسولین به طور مرتب در داخل یخچال به ویژه هنگام مسافرت بسیار مشکل است،آیا همیشه انسولین باید داخل یخچال باشد؟

نگهداری انسولین به طور مرتب در داخل یخچال به ویژه هنگام مسافرت بسیار مشکل است،آیا همیشه انسولین باید داخل یخچال باشد؟

نگهداری انسولین به طور مرتب در داخل یخچال به ویژه هنگام مسافرت بسیار مشکل است،آیا همیشه انسولین باید داخل یخچال باشد؟

خیر. شما می‌توانید انسولین را در دمای معمولی اتاق به مدت یک ماه نگهداری نمایید. فقط کافی است آن را در معرض درجه حرارت بالا قرار ندهید.

خیر. شما می‌توانید انسولین را در دمای معمولی اتاق به مدت یک ماه نگهداری نمایید. فقط کافی است آن را در معرض درجه حرارت بالا قرار ندهید. اگر با اتومبیل در تابستان سفر می‌کنید، برای جلوگیری از گرم شدن شدید، آن را در یک وسیله‌ی خنک‌کننده قرار دهید. ولی مواظب باشید در تماس مستقیم با یخ قرار نگیرد؛ زیرا ممکن است یخ بزند. همچنین در زمستان‌ها از یخ زدن آن جلوگیری کنید. این روش را در هنگام پرواز با هواپیما نیز رعایت کنید. همیشه در طول پرواز، انسولین همراهتان باشد و آن را همراه چمدان‌ها تحویل بار ندهید. بار شما ممکن است گم شود و یا حتی اگر سالم برسد، انسولین‌ها ممکن است دچار یخ‌زدگی و یا گرمازدگی شدید بشود.