سوالات متداول آیا دیابت یک بیماری جدید است یا در گذشته‌ها نیز وجود داشته است؟

آیا دیابت یک بیماری جدید است یا در گذشته‌ها نیز وجود داشته است؟

آیا دیابت یک بیماری جدید است یا در گذشته‌ها نیز وجود داشته است؟

این بیماری از 2000 سال پیش، هنگامی که پزشک یونانی آن را دیابت نامید، شناخته شده است.

این بیماری از 2000 سال پیش، هنگامی که پزشک یونانی آن را دیابت نامید، شناخته شده است ولی تا سال 1869، زمانی که پائول لانگرهانس Paul Longerhans وجود جزایر کوچک در غده‌ی پانکراس را کشف کرد پیشرفتی در شناخت و یا درمان این بیماری پیدا نشد. با این حال خود آقای لانگرهانس از عملکرد این جزایر اطلاعی نداشت.
از زمانی که اسکار هینکوسلی (Oskar Hinkowskli) توانست با برداشتن پانکراس یک سگ در او تکرر ادرار به وجود آورد؛ پیشرفت در زمینه‌ی شناخت این بیماری سرعت پیدا کرد. وی همچنین پی برد در ادرار سگی که پانکراس آن برداشته شده قند وجود دارد.
در سال 1909 اولین بار دانشمند بلژیکی به نام جین د می‌یر (Jean de Meyer) از واژه‌ی انسولین برای توصیف ماده‌ی شناخته نشده‌ای که ممکن است از پانکراس ترشح شود و سبب کنترل قند خون شود استفاده کرد اگرچه خود به جدا کردن این ماده موفق نشد.
سرانجام در سال 1921 پس از یک‌سری از آزمایش‌ها و کسب تجربه‌ها دانشمندانی به نام مک‌لود (J.J.R Macleod)، چارلز بست (Chorles Best)، فردریک بانتینگ (Frederick Bunting) و جیمز کولیپ (James Colip) موفق شدند انسولین خالص را تهیه کنند و از آن در درمان بیماری دیابت استفاده کنند. این کشف موجب نجات جان بسیاری از بیمارانی شد که پیش‌تر به اغما می‌رفتند و می‌مردند. بیماری دیابت در طی اعصار و سده‌ها وجود داشته است ولی هنوز نیاز به دانستن چیزهای جدید و درمان‌های بهتر وجود دارد.