سوالات متداول اگر بنا به دلایلی در بیمارستان بستری شوم چه تغییری در کنترل دیابت مورد انتظار است؟

اگر بنا به دلایلی در بیمارستان بستری شوم چه تغییری در کنترل دیابت مورد انتظار است؟

اگر بنا به دلایلی در بیمارستان بستری شوم چه تغییری در کنترل دیابت مورد انتظار است؟

غالباً پس از بستری شدن در بیمارستان کنترل، قند خون شما به علت تغییر در محتوای غذا، کاهش فعالیت بدنی و استرس ناشی از بستری شدن، دچار اختلال می‌شود و به طور معمول قند بالاتر می‌رود.

غالباً پس از بستری شدن در بیمارستان کنترل، قند خون شما به علت تغییر در محتوای غذا، کاهش فعالیت بدنی و استرس ناشی از بستری شدن، دچار اختلال می‌شود و به طور معمول قند بالاتر می‌رود. پزشکی که شما را بستری کرده ممکن است به اندازه‌ی خودتان از دیابت شما اطلاعی نداشته باشد؛ بنابراین خودتان را در کنترل دیابت خود درگیر کنید. قندتان را به طور مکرر آزمایش کنید. سپس نتایج را یادداشت کنید و به پزشک معالج نشان دهید. حداقل روزانه 4 بار قندتان را اندازه بگیرید. قند شما در طول بستری بودن در بیمارستان، باید زیر 200 میلی‌گرم درصد باشد. انتظار داشته باشید انسولین و یا قرص‌های خوراکی را پیش از وعده‌های غذایی به شما بدهند. اگر این کار انجام نگرفت آن را با پزشک و یا پرستار خود در میان بگذارید. اگر فکر می‌کنید مقدار غذایی که می‌خورید کفاف شما را نمی‌دهد و احساس گرسنگی و یا افت قند خون دارید؛ با پزشک و پرستار در میان بگذارید. اگر توانایی خوردن ندارید انتظار داشته باشید انسولین در مایع وریدی شما حل و به صورت آهسته و ممتد در رگ شما تزریق شود. در این طور فاصله‌های آزمایش قند خون را کم‌تر کنید تا در صورت کاهش و یا افزایش قند خون متوجه شوید و در صدد درمان آن برآیید.
همچنین انتظار داشته باشید ادرار شما در بیمارستان به طور مکرر از نظر وجود کتون آزمایش شود. دلیل آن این است که گرسنگی و یا استرس سبب تولید مواد کتونی می‌شود و شما را مستعد به کتواسیدوز دیابتی (DVTA) می‌کند.