سوالات متداول داروهای مختلفی برای درمان دیابت مصرف می‌کنم ولی درباره‌ی آن‌ها آگاهی ندارم،چگونه می‌توانم آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهم؟

داروهای مختلفی برای درمان دیابت مصرف می‌کنم ولی درباره‌ی آن‌ها آگاهی ندارم،چگونه می‌توانم آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهم؟

داروهای مختلفی برای درمان دیابت مصرف می‌کنم ولی درباره‌ی آن‌ها آگاهی ندارم،چگونه می‌توانم آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهم؟

شمار زیادی داروی جدید درمان دیابت در دسترس است و نمونه‌های جدیدتر نیز در حال افزوده شدن است.

شمار زیادی داروی جدید درمان دیابت در دسترس است و نمونه‌های جدیدتر نیز در حال افزوده شدن است. بعضی از قرص‌های خوراکی سبب افزایش تولید انسولین توسط پانکراس شما می‌شود، یعنی تولید گلوکز توسط کبد را در شما کاهش می‌دهد، برخی موجب افزایش حساسیت بافت‌های شما به انسولین می‌شود و در نتیجه ورود گلوکز به سلول‌های شما را آسان می‌کند و برخی دیگر جذب قندها در روده‌ها را به تأخیر می‌اندازد.
چون داروهای مختلف عملکرد متفاوتی دارد، بیش‌تر بیماران دیابتی برای تأثیر بهتر در کاهش قند خون، از چند نوع داروی مختلف استفاده می‌کنند. شما می‌توانید درباره‌ی داروهایی که مصرف می‌کنید از پزشک معالج خود توضیح بخواهید. در زمینه‌ی داروهای کاربردی در دیابت در مبحث «داروها» توضیحات کافی ارائه شده است.