سوالات متداول از آزمایش‌های مکرر قند خون خسته شده‌ام،آیا راهی وجود دارد که بدون سوزن زدن بتوانم قند خون خود را اندازه بگیرم؟

از آزمایش‌های مکرر قند خون خسته شده‌ام،آیا راهی وجود دارد که بدون سوزن زدن بتوانم قند خون خود را اندازه بگیرم؟

از آزمایش‌های مکرر قند خون خسته شده‌ام،آیا راهی وجود دارد که بدون سوزن زدن بتوانم قند خون خود را اندازه بگیرم؟

شرکت‌های مختلفی روی روش‌های غیر تهاجمی اندازه‌گیری قند خون فعالیت می‌کند تا وسایلی بسازد که قادر باشد قند شما را بدون سوزن زدن اندازه بگیرد.

شرکت‌های مختلفی روی روش‌های غیر تهاجمی اندازه‌گیری قند خون فعالیت می‌کند تا وسایلی بسازد که قادر باشد قند شما را بدون سوزن زدن اندازه بگیرد.
جدیدترین وسایل ارائه شده در واقع قدم‌های اولیه‌ای است که در این راه برداشته شده است.
یکی از این روش‌ها، استفاده از ابزارهایی همانند ساعت است که آن را مانند یک ساعت به مچ دست می‌بندید. حداقل روزانه یک بار باید قند خون را با استفاده از روش‌های مرسوم فعلی، برای تنظیم این ساعت اندازه بگیرید. پس از تنظیم، این ابزار هر ساعت سه بار قند شما را اندازه می‌گیرد.
شرکت دیگری وسیله‌ای ساخته است که سوزن ریز آن در زیر پوست شما قرار می‌گیرد. این سوزن می‌تواند به وسیله‌ی سیم نازکی و یا بدون سیم با مانیتور اصلی که به اندازه‌ی یک موبایل کوچک است ارتباط برقرار کند. این دستگاه هر 15 دقیقه یک بار قند شما را اندازه می‌گیرد. غالباً این دستگاه‌ها توسط پزشک به شما ارائه می‌شود و به مدت چند روز به شما وصل می‌شود. پس از این مدت دوباره به پزشک مراجعه می‌کنید. در این مدت نتایج قند خون در دستگاه ذخیره می‌شود و شما قادر نیستید به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. با ارائه‌ی دستگاه به پزشک و با استفاده از نرم‌افزار مخصوص نتایج بازبینی و تحلیل می‌شود. در این زمان می‌توانید به نتایج حاصل دسترسی پیدا کنید و منحنی‌های مربوط را مشاهده کنید.
شاید افراد مسن به خاطر داشته باشند در گذشته پیش از تزریق هرگونه دارو، سرنگ و سوزن مربوط در داخل یک ظرف آب جوش که روی چراغ قرار داشت استریل می‌شد و سوزن آن تیز می‌شد؛ سپس مورد استفاده قرار می‌گرفت. ولی امروز این‌ روش‌ها به تاریخ پیوسته است و از سرنگ‌های یک بار مصرف و سوزن‌هایی استفاده می‌شود که بسیار تیز است و با آغشته شدن به مواد خاص، احساس درد را به حداقل کاهش داده است. درباره‌ی روش‌های اندازه‌گیری قند نیز چنین است و بدون تردید روش‌هایی که امروزه برای اندازه‌گیری قند به کار گرفته می‌شود به تاریخ می‌پیوندد و اندازه‌گیری قند خون بدون استفاده از سوزن میسر خواهد شد.