سوالات متداول من به طور کامل درباره‌ی قند خون مناسب برای خود سر در گم شده‌ام،قند من چقدر باید باشد؟

من به طور کامل درباره‌ی قند خون مناسب برای خود سر در گم شده‌ام،قند من چقدر باید باشد؟

من به طور کامل درباره‌ی قند خون مناسب برای خود سر در گم شده‌ام،قند من چقدر باید باشد؟

هرچه نزدیک‌تر به مقدار طبیعی باشد مناسب‌تر است.

پاسخ آسان این است: هرچه نزدیک‌تر به مقدار طبیعی باشد مناسب‌تر است.
انجمن دیابت آمریکا (ADA) هدف‌های زیر را توصیه می‌کند:
قند خون پیش از غذا: 120-80 میلی‌گرم درصد
قند خون 2 ساعت پس از غذا: کم‌تر از 160 میلی‌گرم درصد
قند خون پیش از خواب: 140-100 میلی‌گرم درصد
بنا به توصیه‌ی این انجمن مقدار A/C باید کم‌تر از 7 درصد باشد. A/C برابر 7 درصد معادل متوسط قند خون 150 میلی‌گرم درصد است. اگر A/C به بیش از 8 درصد برسد تغییر در روش درمان ضروری است (A/C برابر 8 درصد معادل معدل قند خون 180 میلی‌گرم درصد است).
اگر قندهای شما در محدوده توصیه شده توسط ADA قرار ندارد زمان را از دست ندهید و در صدد درمان برآیید. درحدود نیمی از مبتلایان به دیابت در آمریکا A/C بیش از 8 درصد دارند. اگر بتوانید A/C خود را کاهش دهید از میزان بروز عوارض کاسته‌اید.