سوالات متداول نمی‌دانم چگونه در مسافرت‌ها انسولین خود را تنظیم کنم،با عبور از خط طمان مانند مسافرت از شرق به غرب چه تنظیماتی لازم است؟

نمی‌دانم چگونه در مسافرت‌ها انسولین خود را تنظیم کنم،با عبور از خط طمان مانند مسافرت از شرق به غرب چه تنظیماتی لازم است؟

نمی‌دانم چگونه در مسافرت‌ها انسولین خود را تنظیم کنم،با عبور از خط طمان مانند مسافرت از شرق به غرب چه تنظیماتی لازم است؟

این به نوع انسولینی که می‌زنید، جایی که می‌خواهید سفر کنید و فاصله‌ی مکانی که می‌خواهید بروید بستگی دارد.

این به نوع انسولینی که می‌زنید، جایی که می‌خواهید سفر کنید و فاصله‌ی مکانی که می‌خواهید بروید بستگی دارد. فرض می‌کنیم از پمپ انسولین و یا انسولین‌های طولانی مدت مانند گلارزین و یا دتمیر به عنوان انسولین پایه و پیش از هر وعده‌ی غذا از انسولین سریع‌الاثر استفاده می‌کنید.
اگر طول مسافرت شما کوتاه باشد و در طول کم‌تر از 2 واحد زمان جابه‌جا می‌شوید؛ انسولین طولانی‌اثر را هنگامی بزنید که معادل زمان تزریق آن در شهر مبدأ بوده است. برای مثال فرض کنید از تهران به پکن مسافرت کرده‌اید. اگر در نظر بگیرید که همیشه در تهران ساعت 9 شب انسولین گلارژین تزریق می‌کرده‌اید و اختلاف زمانی بین تهران و پکن 1 ساعت باشد، به عبارتی ساعت 9 شب تهران 10 شب پکن باشد، انسولین گلارژین را ساعت 10 شب به وقت پکن تزریق کنید. زمان تزریق انسولین پیش از غذا تفاوتی نمی‌کند و آن را پیش از هر وعده‌ی غذایی در شهر مقصد تزریق کنید. راه دیگر آن است که بدون در نظر گرفتن اختلاف زمانی، تزریق انسولین گلارژین در شهر مقصد را مثل گذشته در همان ساعت 9 تزریق کنید؛ اگر از روش دوم استفاده کنید، در روزهای اول قند خون خود را بیش‌تر آزمایش کنید و در صورت لزوم از انسولین سریع‌الاثر استفاده کنید.