سوالات متداول آیا ممکن است پمپ انسولین سبب به صدا درآوردن زنگ در محل بازرسی بدنی در فرودگاه‌ها شود؟

آیا ممکن است پمپ انسولین سبب به صدا درآوردن زنگ در محل بازرسی بدنی در فرودگاه‌ها شود؟

آیا ممکن است پمپ انسولین سبب به صدا درآوردن زنگ در محل بازرسی بدنی در فرودگاه‌ها شود؟

گزارش‌ها بسیار متفاوت است. میزان حساسیت دتکتورها متفاوت است. برخی بیماران می‌گویند پمپ آن‌ها سبب به صدا در آوردن بوق می‌شود و در برخی دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد.

گزارش‌ها بسیار متفاوت است. میزان حساسیت دتکتورها متفاوت است. برخی بیماران می‌گویند پمپ آن‌ها سبب به صدا در آوردن بوق می‌شود و در برخی دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد. پمپ‌های انسولین غالباً از پلاستیک ساخته شده‌ است و حتی اگر بوق به صدا درآید ممکن است علت دیگری داشته باشد. پیش از عبور از محل بازرسی، همه‌ی اشیاء فلزی همراه خود را جدا کنید. اگر باز بوق به صدا درآید نیروهای حراست را در جریان قرار دهید که شما به دیابت مبتلا هستید و برای درمان آن به استفاده از پمپ انسولین ملزم هستید و آن را به آن‌ها نشان دهید. پیش از مسافرت یک برگه از پزشک معالج خود بگیرید که به طور بسیار ساده درباره‌ی بیماری شما و لزوم استفاده از پمپ، توضیحاتی روی آن نوشته شده باشد تا در صورت لزوم ارائه دهید.