سوالات متداول با مشاهده‌ی AC خود تعجب کردم،چگونه ممکن است با وجودی که قندهای صبح ناشتای من این‌قدر پایین است AC این‌ اندازه بالا باشد؟

با مشاهده‌ی AC خود تعجب کردم،چگونه ممکن است با وجودی که قندهای صبح ناشتای من این‌قدر پایین است AC این‌ اندازه بالا باشد؟

با مشاهده‌ی AC خود تعجب کردم،چگونه ممکن است با وجودی که قندهای صبح ناشتای من این‌قدر پایین است AC این‌ اندازه بالا باشد؟

باید بدانید قند خون شما در طول روز پیوسته تغییر می‌کند و آزمایش قند خون ناشتا، فقط قند شما در آن بخش از روز را نشان می‌دهد در حالی که شما از قند خود در طول روز و شب هیچ‌گونه اطلاعی ندارید.

باید بدانید قند خون شما در طول روز پیوسته تغییر می‌کند و آزمایش قند خون ناشتا، فقط قند شما در آن بخش از روز را نشان می‌دهد در حالی که شما از قند خود در طول روز و شب هیچ‌گونه اطلاعی ندارید. اندازه‌گیری قند خون، همانند گرفتن عکس است. هر عکس تنها یک منظره را در همان زمان ثبت می‌کند. درباره‌ی وضعیت صحنه پیش و پس از گرفتن عکس اطلاعی در اختیار شما قرار نمی‌دهد. در صورتی که آزمایش A/C همانند گرفتن فیلم ممتد از یک ناحیه به مدت سه ماه است. هر آنچه در این مدت اتفاق می‌افتد در فیلم شما بازتاب دارد و نشان داده می‌شود. می‌توانید تصور کنید که مشاهده‌ی فیلم سه ماهه در مقایسه با عکس‌هایی که یک بار در روز گرفته می‌شود اطلاعات بیش‌تری در اختیار شما قرار می‌دهد. برای مثال اگر فردی هر روز ساعت 3 صبح از شما عکس بگیرد و در پایان سه ماه عکس‌ها را نگاه کند می‌تواند تصور کند که شما همیشه در حال خواب بوده‌ و فعالیت دیگری نداشته‌اید. بنابراین آزمایش قند صبحگاهی نشان‌دهنده‌ی قند شما در طول روز نیست. سعی کنید قند خون خود را در طول روز به صورت متفاوت، برای مثال صبح ناشتا، پیش ناهار، پیش شام و هنگام خواب اندازه بگیرید.
اگر دوباره باوجود قندهای پایین، A/C بالا داشتید سعی کنید قندهایتان را 2 ساعت پس صبحانه، 2 ساعت پس ناهار، هنگام خواب و ساعت 3 صبح آزمایش نمایید. ممکن است قندهای پیش از غذای شما خوب باشد ولی 2 ساعت پس از وعده‌های غذایی بالا باشد.