سوالات متداول دوست دارم دیابت خود را با استفاده از شمارش کربوهیدرات و تنظیم دز انسولین بر اساس آن انجام دهم ولی با یادگیری شمارش کربوهیدرات مشکل دارم،از کجا می‌توانم آگاهی لازم را به دست آورم؟

دوست دارم دیابت خود را با استفاده از شمارش کربوهیدرات و تنظیم دز انسولین بر اساس آن انجام دهم ولی با یادگیری شمارش کربوهیدرات مشکل دارم،از کجا می‌توانم آگاهی لازم را به دست آورم؟

دوست دارم دیابت خود را با استفاده از شمارش کربوهیدرات و تنظیم دز انسولین بر اساس آن انجام دهم ولی با یادگیری شمارش کربوهیدرات مشکل دارم،از کجا می‌توانم آگاهی لازم را به دست آورم؟

می‌توانید از یک متخصص تغذیه که در این زمینه تخصص دارد کمک بگیرید.

می‌توانید از یک متخصص تغذیه که در این زمینه تخصص دارد کمک بگیرید. در غیر این‌صورت می‌توانید اطلاعات لازم را از طریق اینترنت به دست آورید. در بخش مربوط به درمان دیابت با انسولین، اطلاعات لازم را درباره‌ی نحوه‌ی شمارش کربوهیدرات و تنظیم مقدار انسولین بر اساس آن ارائه کرده‌ایم.