سوالات متداول به دیابت نوع 2 دچار هستم و نگرانم که سایر اعضای خانواده نیز به آن مبتلا شوند،چگونه می‌توانم در جلوگیری از ابتلای دیگران به این بیماری کمک کنم و آیا راهی برای این کار وجود دارد؟

به دیابت نوع 2 دچار هستم و نگرانم که سایر اعضای خانواده نیز به آن مبتلا شوند،چگونه می‌توانم در جلوگیری از ابتلای دیگران به این بیماری کمک کنم و آیا راهی برای این کار وجود دارد؟

به دیابت نوع 2 دچار هستم و نگرانم که سایر اعضای خانواده نیز به آن مبتلا شوند،چگونه می‌توانم در جلوگیری از ابتلای دیگران به این بیماری کمک کنم و آیا راهی برای این کار وجود دارد؟

جواب مختصر آن است که بله.

جواب مختصر آن است که بله.
مطالعاتی به تازگی روی افراد مبتلا به آزمایش مختل گلوکز (IGT) که به آن پره دیابت می‌گویند انجام شده است. قند خون در این افراد بین 110 تا 125 میلی‌گرم درصد است و 50 درصد این افراد سرانجام به دیابت مبتلا می‌شود. این افراد را به سه گروه تقسیم کردند:
در گروه اول شیوه‌ی زندگی تغییر داده شد و این افراد ملزم بودند روزانه حداقل 30 دقیقه در 5 روز هفته ورزش کنند و وزن خود را نیز 7 درصد کاهش دهند و همان وزن را حفظ نمایند.
در دو گروه دیگر دارو تجویز گردید.
یک گروه تحت درمان با متفورمین قرار گرفت و در دو گروه دیگر از شبه دارو استفاده کردند. شبه دارو کاملاً همانند قرص متفورمین بود ولی محتوای آن فاقد هرگونه ماده‌ی دارویی بود. میزان بروز دیابت در گروه اول که تحت درمان با تغییر در شیوه‌ی زندگی قرار گرفتند 58 درصد کم‌تر از دو گروه دیگر بود. میزان بروز دیابت در گروه متفورمین نسبت به گروه شبه دارو کم‌تر بود ولی میزان تأثیر متفورمین نسبت به تغییر در شیوه‌ی زندگی نصف بود.
پس می‌توان از بروز دیابت نوع 2 جلوگیری کرد. ولی به علت طول مدت کوتاه مطالعه نمی‌دانیم میزان تأثیر تا چه زمانی ادامه می‌یابد و آیا به راستی در طولانی مدت نیز این روش‌ها در کاهش بروز دیابت مؤثر است یا خیر؟