سوالات متداول در روزهای پیش از قاعدگی، قند خون من افزایش می‌یابد و مجبور هستم که انسولین خود را افزایش دهم،آیا این مسئله طبیعی است؟

در روزهای پیش از قاعدگی، قند خون من افزایش می‌یابد و مجبور هستم که انسولین خود را افزایش دهم،آیا این مسئله طبیعی است؟

در روزهای پیش از قاعدگی، قند خون من افزایش می‌یابد و مجبور هستم که انسولین خود را افزایش دهم،آیا این مسئله طبیعی است؟

در بسیاری از زنان درست پیش از قاعدگی قند خون افزایش پیدا می‌کند و مجبور می‌شوند که انسولین را افزایش دهند.

در بسیاری از زنان درست پیش از قاعدگی قند خون افزایش پیدا می‌کند و مجبور می‌شوند که انسولین را افزایش دهند. با شروع قاعدگی قند خون به حالت طبیعی باز می‌گردد و نیاز به انسولین کاهش می‌یابد. علت این پدیده، افزایش استروژن در روزهای پیش از پریود است. استروژن اثر ضد انسولینی دارد در نتیجه قند خون افزایش پیدا می‌کند. البته افزایش قند خون در روزهای پیش از قاعدگی در همه‌ی زنان اتفاق نمی‌افتد و در بسیاری از آنان نیاز به افزایش انسولین پیدا نمی‌شود. افزایش قند خون در پیش از قاعدگی بیش‌تر در زنان جوان دیده می‌شود. سعی کنید به الگوی تغییرات قند خون خود در روزهای پیش و در جریان قاعدگی آگاهی پیدا کنید و بدانید که در چه روزهایی باید انسولین را افزایش و در چه زمانی کاهش دهید.