سوالات متداول به یکی از عوارض قند خون دچار شده‌ام،می‌ترسم این آغاز عوارض باشد و عوارض دیگر مربوط به دیابت نیز آشکار شود،آیا به وجود آمدن یک عارضه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی بروز عوارض دیگر نیز باشد؟

به یکی از عوارض قند خون دچار شده‌ام،می‌ترسم این آغاز عوارض باشد و عوارض دیگر مربوط به دیابت نیز آشکار شود،آیا به وجود آمدن یک عارضه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی بروز عوارض دیگر نیز باشد؟

به یکی از عوارض قند خون دچار شده‌ام،می‌ترسم این آغاز عوارض باشد و عوارض دیگر مربوط به دیابت نیز آشکار شود،آیا به وجود آمدن یک عارضه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی بروز عوارض دیگر نیز باشد؟

خیر، این یک وضعیت است که قند خون بالا و کنترل نشده می‌تواند سبب به وجود آمدن عوارض مختلف دیابت شود.

خیر، این یک وضعیت است که قند خون بالا و کنترل نشده می‌تواند سبب به وجود آمدن عوارض مختلف دیابت شود. اگر قند خود را کنترل کنید و آن را پایین بیاورید؛ می‌توانید از بروز عوارض جدید جلوگیری کنید و یا حداقل آن‌ها را به تأخیر بیاندازید. پایین آمدن و کنترل قند خون نه تنها سبب جلوگیری از به وجود آمدن عوارض جدید می‌شود؛ بلکه پیشرفت عارضه‌ی قلبی را نیز کند می‌کند. بعضی بیماران عقیده دارند که ظهور اولین عارضه‌ی دیابت همانند یک زنگ اخبار آن‌ها را بیدار کرده و سبب شده است به بیماری خود به گونه‌ای دیگر نگاه کنند و سعی کنند قند خون خود را پایین آورند.