سوالات متداول از آزمایش کردن قند خون خود در مکان‌های عمومی تنفر دارم، چه کار کنم؟

از آزمایش کردن قند خون خود در مکان‌های عمومی تنفر دارم، چه کار کنم؟

از آزمایش کردن قند خون خود در مکان‌های عمومی تنفر دارم، چه کار کنم؟

این احساس شما طبیعی است ولی غالباً پیدا کردن جاهای خلوت برای اندازه‌گیری قند خون قدری مشکل است.

این احساس شما طبیعی است ولی غالباً پیدا کردن جاهای خلوت برای اندازه‌گیری قند خون قدری مشکل است. شما می‌توانید در مکان‌های عمومی از محل‌های خلوتی مانند اتاق استراحت و یا نمازخانه استفاده کنید. استفاده از گلوکومترهایی که بسیار کوچک، بی‌صدا و سریع است نیز مفید می‌باشد. با این وجود، اگر شرایط شما به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توانید قندتان را در خارج از خانه آزمایش کنید؛ سعی کنید پیش از خروج از خانه و به محض ورود به خانه این کار را انجام دهید. حداقل آزمایش قند خون به این صورت بهتر از انجام ندادن آن است و می‌توانید از اطلاعات به دست آمده برای تصمیم‌گیری درباره‌ی بیماری خود استفاده کنید.