سوالات متداول گاهی وقت‌ها رعایت رژیم غذایی برای من مشکل است و به دنبال زیاده‌روی احساس گناه می‌کنم،این احساس گناه سبب می‌شود چندین روز مصرف غذا را محدود کنم،خواهش می‌کنم مرا راهنمایی کنید که چه کار کنم؟

گاهی وقت‌ها رعایت رژیم غذایی برای من مشکل است و به دنبال زیاده‌روی احساس گناه می‌کنم،این احساس گناه سبب می‌شود چندین روز مصرف غذا را محدود کنم،خواهش می‌کنم مرا راهنمایی کنید که چه کار کنم؟

گاهی وقت‌ها رعایت رژیم غذایی برای من مشکل است و به دنبال زیاده‌روی احساس گناه می‌کنم،این احساس گناه سبب می‌شود چندین روز مصرف غذا را محدود کنم،خواهش می‌کنم مرا راهنمایی کنید که چه کار کنم؟

در گذشته باور داشتند که بهترین راه مبارزه با هوس، تسلیم کردن آن هوس است. توجه داشته باشید که رعایت رژیم غذایی به طور کامل در همه‌ی ساعات روز، تمام روزها و هفته‌ها بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

در گذشته باور داشتند که بهترین راه مبارزه با هوس، تسلیم کردن آن هوس است. توجه داشته باشید که رعایت رژیم غذایی به طور کامل در همه‌ی ساعات روز، تمام روزها و هفته‌ها بسیار مشکل و حتی غیرممکن است. بنابراین بدانید که همه‌ی افراد گاهی زیاده‌روی می‌کنند و این اختصاص به شما ندارد. اگر این اصل را در نظر داشته باشید احساس گناه کم‌تری خواهید کرد و می‌توانید در زمان‌هایی به صورت کنترل شده زیاده‌روی نیز بکنید.
همیشه قانون سه به یک (3 به 1) را در نظر داشته باشید. بر اساس این قانون با هر بار زیاده‌روی، سه بار محدودیت ایجاد کنید. هر بار می‌تواند یک وعده‌ی غذا، یک روز یا یک پایان هفته به صورت کامل باشد. برای مثال اگر یک بار در خوردن ناهار زیاده‌روی کردید؛ سه ناهار دیگر را بسیار کنترل کنید، یا اگر در یک جمعه زیاده‌روی کردید، سه جمعه‌ی دیگر را کنترل نمایید یا اگر یک روز کامل زیاده‌روی کردید، سه روز دیگر را کنترل شده غذا بخورید. به یاد داشته باشید کنترل کامل دیابت، معدل بازی‌هاست نه یک بازی کامل.