سوالات متداول نمی‌توانم در فاصله‌ی زمانی میان شام و هنگام خواب خودم را از نظر خوردن کنترل کنم چه باید کرد؟

نمی‌توانم در فاصله‌ی زمانی میان شام و هنگام خواب خودم را از نظر خوردن کنترل کنم چه باید کرد؟

نمی‌توانم در فاصله‌ی زمانی میان شام و هنگام خواب خودم را از نظر خوردن کنترل کنم چه باید کرد؟

خودتان را به کارهای دیگر مشغول کنید. درباره‌ی خوراکی‌ها فکر نکنید و ذهنتان را به چیز دیگری که به آن علاقه دارید مشغول کنید و تلاش کنید مواد خوراکی را در میدان دید خود نگذارید.

خودتان را به کارهای دیگر مشغول کنید. درباره‌ی خوراکی‌ها فکر نکنید و ذهنتان را به چیز دیگری که به آن علاقه دارید مشغول کنید و تلاش کنید مواد خوراکی را در میدان دید خود نگذارید. ترک منزل در بعضی از افراد به مدت نیم تا یک ساعت می‌تواند کمک‌کننده باشد. می‌توانید قدم بزنید یا به دیدن دوست خود بروید (دوست خود را از وضعیت خود آگاه کنید و به او بگویید که برای فرار از خوردن، خانه را ترک کرده‌اید تا او از شما پذیرایی نکند).
اگر در خانه ماندید خانه را تمیز کنید؛ تخت‌ها را مرتب کنید؛ به آشپزخانه سر و سامان بدهید؛ پیانو بزنید؛ کتاب بخوانید و به هر کار دیگری که شما را مشغول می‌کند بپردازید. کار دیگر مفیدی که می‌توانید انجام بدهید است که یخچال خود را از خوردنی‌ها پر نکنید و سعی کنید آن را خالی نگه دارید.