سوالات متداول صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوم چه هنگامی برای آزمایش قند خون مناسب است؟

صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوم چه هنگامی برای آزمایش قند خون مناسب است؟

صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوم چه هنگامی برای آزمایش قند خون مناسب است؟

بلافاصله پس از بیدار شدن پیش از هرگونه فعالیتی مانند حمام کردن، ریش تراشیدن و یا آرایش کردن قند خود را آزمایش کنید.

بلافاصله پس از بیدار شدن پیش از هرگونه فعالیتی مانند حمام کردن، ریش تراشیدن و یا آرایش کردن قند خود را آزمایش کنید. علت این توصیه آن است که اگر قند شما پایین باشد پیش از هرگونه فعالیتی آن را با خوردن یک لیوان آب‌میوه و یا شیر درمان کنید و برعکس اگر قند شما بالا باشد می‌توانید انسولین تزریق کنید و اجازه بدهید که تزریق انسولین تا صرف صبحانه 1 ساعت فاصله داشته باشد تا قند شما پایین بیاید.
سعی کنید به این شیوه‌ی آزمایش قند خون عادت کنید زیرا اگر قند شما پیش از صرف صبحانه طبیعی باشد کنترل قند خون در طول روز بسیار آسان‌تر و بهتر خواهد بود. آزمایش قند خون بی‌درنگ پس از بیداری، در شیوه زندگی شما تغییری نمی‌دهد ولی سبب می‌شود بتوانید قند خون خود را بهتر کنترل کنید.