سوالات متداول اگر بخواهم به تنهایی با اتومبیل مسافرت طولانی داشته باشم چه کار کنم تا به افزایش زیاد قند خون و یا کاهش آن در طول دچار سفر نشوم؟

اگر بخواهم به تنهایی با اتومبیل مسافرت طولانی داشته باشم چه کار کنم تا به افزایش زیاد قند خون و یا کاهش آن در طول دچار سفر نشوم؟

اگر بخواهم به تنهایی با اتومبیل مسافرت طولانی داشته باشم چه کار کنم تا به افزایش زیاد قند خون و یا کاهش آن در طول دچار سفر نشوم؟

در این‌گونه موارد صبح زود حرکت کنید تا زودتر به مقصد برسید.

در این‌گونه موارد صبح زود حرکت کنید تا زودتر به مقصد برسید. به علت این‌که در طول سفر، فعالیت فیزیکی کمی دارید پیش از حرکت ورزش کنید و در طول مسافرت، در مناطق ویژه ‌یاستراحت بایستید و قدری ورزش کنید. هم‌چنین شاید نیاز باشد مقدار انسولین را در طول سفر زیادتر کنید و یا از اندازه‌ی غذای خود بکاهید. به علت این‌که هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) به ویژه هنگام مسافرت خطرناک است پیش از رانندگی و هر 2 تا 4 ساعت در طول رانندگی، قند خود را آزمایش کنید و همیشه مواد خوراکی قندی در کنار دست خود بگذارید. بهترین خوراکی‌ها برای این‌گونه موارد عبارت است از قرص‌های گلوکز، یک بطری نوشابه‌ی قندی و یا ویفرهای وانیلی.