سوالات متداول در مسافرت‌های طولانی که لزوم آن عبور از چند خط زمان است مانند مسافرت از تهران به لس‌آنجلس یا تهران به سیدنی، چگونه دیابت خود را مدیریت کنم؟

در مسافرت‌های طولانی که لزوم آن عبور از چند خط زمان است مانند مسافرت از تهران به لس‌آنجلس یا تهران به سیدنی، چگونه دیابت خود را مدیریت کنم؟

در مسافرت‌های طولانی که لزوم آن عبور از چند خط زمان است مانند مسافرت از تهران به لس‌آنجلس یا تهران به سیدنی، چگونه دیابت خود را مدیریت کنم؟

در طول سفر قند خود را هر 4 ساعت یک بار آزمایش کنید و در صورت لزوم، از انسولین کوتاه اثر مانند آسپارت (نوورپید)- لیسپرو و یا رگولار (کریستال) استفاده کنید.

ساده‌ترین راه حذف انسولین متوسط‌الاثر مانند NPH و یا طولانی اثر مانند گلارژین (لنتوس) در صبح روز مسافرت است. در طول سفر قند خود را هر 4 ساعت یک بار آزمایش کنید و در صورت لزوم، از انسولین کوتاه اثر مانند آسپارت (نوورپید)- لیسپرو و یا رگولار (کریستال) استفاده کنید. هر گاه به مقصد رسیدید ساعت خود را بر اساس ساعت مقصد میزان کنید و به برنامه‌ی پیش از سفر بازگردید. ممکن است در این موارد، به علت تغییر در میزان فعالیت در شهر مقصد و نوع رژیم غذایی نسبت به شهر مبدأ، انسولین خود را کاهش یا افزایش دهید. بنابراین در روزهای نخست، قند خونتان را به طور مکرر آزمایش کنید تا به این تغییرات پی ببرید.