سوالات متداول همیشه درباره‌ی قند بالای خون نگرانم و این نگرانی سبب می‌شود قند خونم را بیش از حد پایین بیاورم،چگونه می‌توانم بر این نگرانی فایق آیم؟

همیشه درباره‌ی قند بالای خون نگرانم و این نگرانی سبب می‌شود قند خونم را بیش از حد پایین بیاورم،چگونه می‌توانم بر این نگرانی فایق آیم؟

همیشه درباره‌ی قند بالای خون نگرانم و این نگرانی سبب می‌شود قند خونم را بیش از حد پایین بیاورم،چگونه می‌توانم بر این نگرانی فایق آیم؟

این‌که درباره‌ی قند بالای خون نگران هستید بسیار خوب است و سبب می‌شود از به وجود آمدن عوارض دیابت جلوگیری کنید.

این‌که درباره‌ی قند بالای خون نگران هستید بسیار خوب است و سبب می‌شود از به وجود آمدن عوارض دیابت جلوگیری کنید. ولی باید توجه داشته باشید کاهش شدید قند خون نیز عوارض خاص خود را دارد و افت‌های مکرر سبب می‌شود از زندگی خود لذت نبرید. افت شدید قند خون می‌تواند بسیار خطرناک باشد و به اغمای بیمار منجر گردد.
سعی کنید میزان قند خون را در محدوده‌ی توصیه شده حفظ نمایید. اگرچه در گاهی ممکن است قند بسیار بالا و یا گاهی قند پایین داشته باشید. آنچه حائز اهمیت است معدل قندهای شما در طی روزهای ماه است. بازتاب معدل روی آزمایشی به نام A/C نشان داده می‌شود. اگر A/C شما زیر 8 درصد باشد خوب است و اگر زیر 7 درصد باشد عالی است. اگرچه حتی در کسانی که A/C زیر 7 است نیز ممکن است به صورت موردی قند خون بالا مشاهده شود بنابراین اگر A/C شما زیر 8 درصد است نگران قندهای بالا به صورت موردی نباشید.
اگر A/C شما بالای 8 درصد باشد نشان می‌دهد دیابت شما کنترل نیست و درمان شما به تغییر نیاز دارد.