سوالات متداول در روزهای پایان هفته که تمایل دارم تا دیروقت بخوابم چه بکنم تا هنگامی که از خواب بیدار می‌شوم قند خون بسیار بالا نداشته باشم؟

در روزهای پایان هفته که تمایل دارم تا دیروقت بخوابم چه بکنم تا هنگامی که از خواب بیدار می‌شوم قند خون بسیار بالا نداشته باشم؟

در روزهای پایان هفته که تمایل دارم تا دیروقت بخوابم چه بکنم تا هنگامی که از خواب بیدار می‌شوم قند خون بسیار بالا نداشته باشم؟

اگر تمایل دارید جمعه‌ها تا ساعت 11 صبح بخوابید! ساعت خود را روی 6 صبح میزان کنید تا زنگ بزند.

اگر تمایل دارید جمعه‌ها تا ساعت 11 صبح بخوابید! ساعت خود را روی 6 صبح میزان کنید تا زنگ بزند. قند خون خود را آزمایش کنید. اگر قندتان بسیار بالا است چند واحد انسولین رگولار و یا آسپارت تزریق کنید. این کار سبب می‌شود قند شما به آرامی پایین بیاید. اگر قند خون‌تان پایین است یک لیوان آب‌میوه و یا شیر بخورید و اگر قند خون‌تان طبیعی است 1 تا 2 واحد انسولین رگولار و یا آسپارت بزنید و دوباره به تخت‌خواب بروید و بخوابید. خواب خوب و جمعه‌ای خوب داشته باشید.