سوالات متداول غالباً در زمان‌هایی که قند خونم بالا است و انسولین تزریق می‌کنم دچار افت شدید قند می‌شوم،چه کار کنم که این اتفاق روی ندهد؟

غالباً در زمان‌هایی که قند خونم بالا است و انسولین تزریق می‌کنم دچار افت شدید قند می‌شوم،چه کار کنم که این اتفاق روی ندهد؟

غالباً در زمان‌هایی که قند خونم بالا است و انسولین تزریق می‌کنم دچار افت شدید قند می‌شوم،چه  کار کنم که این اتفاق روی ندهد؟

این‌که در هر زمان که قندتان بالا می‌رود سعی در درمان آن دارید، بسیار خوب است ولی سعی کنید آن را مرحله به مرحله پایین بیاورید.

این‌که در هر زمان که قندتان بالا می‌رود سعی در درمان آن دارید، بسیار خوب است ولی سعی کنید آن را مرحله به مرحله پایین بیاورید. کاهش ناگهانی و شدید قند خون می‌تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین پیش از تزریق به آنچه می‌خواهید انجام دهید فکر کنید. اگر شما بتوانید قند بسیار بالا را با یک تزریق به حد طبیعی برگردانید بسیار خوب است ولی باید بدانید این پرش بزرگ می‌تواند با فرود دردناک همراه باشد. بنابراین مرحله به مرحله پایین بیایید که در این فرود آسیب نبینید. از حداقل انسولین استفاده کنید. در زمان اثر انسولین مصرفی قندتان را آزمایش کنید. اگر طبیعی نشده باشد یک بار دیگر تزریق کنید و بار دیگر قند خود را اندازه بگیرید. آن‌قدر آرام‌آرام این کار را ادامه بدهید تا قندتان به حالت طبیعی برگردد. برای مثال اگر قندتان بالا است و می‌خواهید از انسولین رگولار استفاده کنید، 3 ساعت پس از تزریق، قندتان را اندازه بگیرید ولی اگر از انسولین آسپارت استفاده می‌کنید یک ساعت پس از تزریق، قند خود را آزمایش کنید.