سوالات متداول چگونه مصرف قرص‌هایم را فراموش نکنم؟

چگونه مصرف قرص‌هایم را فراموش نکنم؟

چگونه مصرف قرص‌هایم را فراموش نکنم؟

بهترین راه، استفاده از یک روش روتین است. یعنی سعی کنید قرص‌ها را به صورت ثابت در یک زمان خاص از روز و در یک محل خاص استفاده کنید.

بهترین راه، استفاده از یک روش روتین است. یعنی سعی کنید قرص‌ها را به صورت ثابت در یک زمان خاص از روز و در یک محل خاص استفاده کنید. برای مثال قرص را ساعت 8 صبح سر میز صبحانه به صورت ثابت مصرف کنید و یا از جعبه‌های مخصوص استفاده کنید. قرص‌های مصرفی یک هفته را به صورت کامل داخل جعبه بریزید. مثلاً قرص‌های صبح را درون یک محفظه و قرص‌های ظهر را درون محفظه‌ی دیگر بریزید. حال اگر یک روز فراموش کرده باشید قرصتان را بخورید به راحتی با شمارش قرص‌های موجود پی می‌برید که امروز قرصتان را خورده‌اید یا خیر.
این جعبه‌ها در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد. اگر فراموش کنید قرص‌های ضد دیابت را بخورید قندتان افزایش می‌یابد و بیماری از کنترل خارج می‌شود.