سوالات متداول آیا با وجود آن‌که هیچ‌گونه ناراحتی ندارم ممکن است به عوارض دیابت مبتلا باشم؟

آیا با وجود آن‌که هیچ‌گونه ناراحتی ندارم ممکن است به عوارض دیابت مبتلا باشم؟

آیا با وجود آن‌که هیچ‌گونه ناراحتی ندارم ممکن است به عوارض دیابت مبتلا باشم؟

بله. با وجود این‌که فکر می‌کنید کاملاً سالم هستید ممکن است به عوارض جدی دیابت مبتلا باشید.

بله. با وجود این‌که فکر می‌کنید کاملاً سالم هستید ممکن است به عوارض جدی دیابت مبتلا باشید. برای مثال بسیاری از دیابتی‌ها به نروپاتی دیابتی (صدمه به اعصاب) دچار هستند ولی خودشان هیچ اطلاعی ندارند. ممکن است همین صدمات بی‌سروصدای نروپاتی سبب شود این بیماران از زخم‌های روی پای خود هیچ اطلاعی نداشته باشند و زمانی به طور اتفاق از وجود زخم در کف پای خود اطلاع پیدا کنند که دیر شده باشد یا همین نروپاتی ممکن است باعث  شود مشکلات جدی قلبی مانند سکته قلبی در این افراد، فاقد هرگونه درد باشد. یعنی بیمار سکته‌ی قلبی پیدا می‌کند در صورتی که هیچ دردی در قفسه‌ی سینه حس نمی‌کند.
ممکن است بیماران دیابتی به صدمات جدی شبکیه‌ی چشم به علت دیابت مبتلا شده باشند ولی خودشان هیچ اطلاعی نداشته باشند و یا دیابت به کلیه‌های آن‌ها صدمه زده باشد ولی در بیمار هیچ علامتی ایجاد نشود.
بنا بر دلایل بالا است که همه‌ی بیماران دیابتی برای تشخیص عوارض مربوط به دیابت به صورت سالانه غربالگری می‌شوند. بنابراین عدم وجود علایم و حس سلامتی لزوماً نشان‌دهنده سلامتی واقعی نیست.