سوالات متداول شیفت کاری من به صورت دایم تغییر می‌کند در یک هفته شب‌کار هستم، در هفته‌ی دیگر روزکار چگونه در این‌گونه موارد دیابت خود را کنترل کنم؟

شیفت کاری من به صورت دایم تغییر می‌کند در یک هفته شب‌کار هستم، در هفته‌ی دیگر روزکار چگونه در این‌گونه موارد دیابت خود را کنترل کنم؟

شیفت کاری من به صورت دایم تغییر می‌کند در یک هفته شب‌کار هستم، در هفته‌ی دیگر روزکار چگونه در این‌گونه موارد دیابت خود را کنترل کنم؟

بهترین کار این است که به کارفرمای خود بگویید به دیابت مبتلا هستید و بهتر است شیفت ثابت کاری داشته باشید.

بهترین کار این است که به کارفرمای خود بگویید به دیابت مبتلا هستید و بهتر است شیفت ثابت کاری داشته باشید. در آمریکا قوانین کارفرمایان را به این کار مجبور می‌کند. اگر نمی‌توانید شیفت ثابت کاری داشته باشید بهترین روش استفاده از انسولین، استفاده از یک انسولین طولانی اثر مانند گلارژین (لنتوس) با تزریق به صورت ثابت، برای مثال شب‌ها هنگام خواب، و استفاده از انسولین‌های کوتاه اثر مانند آسپارت (نوورپید) و یا رگولار (کریستال) پیش از هر وعده‌ی غذایی است ولی یک نکته باید مد نظر باشد و آن این‌که بسیاری از هورمون‌ها که در تنظیم قند خون نقش دارد ترشح متفاوت در شب و روز دارد و در تغییر شیفت‌های مکرر کاری ترشح آن‌ها از نظم خاصی پیروی نمی‌کند بنابراین اثر آن‌ها روی قند خون غیرقابل پیش‌بینی است. به همین دلیل، همه‌ی بیماران دیابتی باید در شیفت ثابت کاری به کار گمارده شوند.