سوالات متداول هنگامی که به نتایج دلخواه نمی‌رسم چگونه با ناامیدی مبارزه کنم؟

هنگامی که به نتایج دلخواه نمی‌رسم چگونه با ناامیدی مبارزه کنم؟

هنگامی که به نتایج دلخواه نمی‌رسم چگونه با ناامیدی مبارزه کنم؟

در درجه‌ی اول در نظر داشته باشید که انتظارات شما باید معقول باشد. مطمئن باشید انتظارات نامعقول ناامیدی به دنبال دارد.

در درجه‌ی اول در نظر داشته باشید که انتظارات شما باید معقول باشد. مطمئن باشید انتظارات نامعقول ناامیدی به دنبال دارد. برای مثال اگر انتظار داشته باشید که قند خونتان همیشه بین 100-70 باشد (انتظار نامعقول) مطمئن باشید به این هدف نمی‌رسید و ناامید می‌شوید. اگر انتظارات شما معقول باشد و به نتیجه نرسیدید، نکته‌های زیر را در نظر بگیرید:
1. مسئله‌ی خود را مشخص و تعریف کنید.
2. راه‌حل‌های گوناگون را به ترتیب لیست کنید.
3. بهترین راه‌حل را انتخاب کنید.
4. آن را به کار بگیرید و نتایج را ارزیابی کنید. اگر به هدف نرسیدید به سراغ راه‌حل دیگر بروید.
از منابع موجود برای حل مشکل استفاده کنید. در زمینه‌ی دیابت می‌توانید از پزشک معالج و گروه درمانگر کمک بگیرید. مطمئن باشید آن‌ها با بیماران زیادی سر و کار دارند و می‌توانند از تجربه و علم خود برای حل مشکل شما استفاده کنند.
توماس ادیسون در مسیر اختراعات خود به مشکلات زیادی برخورد کردولی هرگز ناامید نشد بلکه از هر شکست، یک درس بزرگ گرفت و راه‌حل‌های دیگر را آزمایش کرد تا به هدف رسید.