سوالات متداول قند خون من پس از خوردن غذای بالا می‌رود و سبب نگرانی من می‌شود آیا می‌توانم کاری کنم که قند خونم پس از صرف غذای افزایش پیدا نکند؟

قند خون من پس از خوردن غذای بالا می‌رود و سبب نگرانی من می‌شود آیا می‌توانم کاری کنم که قند خونم پس از صرف غذای افزایش پیدا نکند؟

 قند خون من پس از خوردن غذای بالا می‌رود و سبب نگرانی من می‌شود آیا می‌توانم کاری کنم که قند خونم پس از صرف غذای افزایش پیدا نکند؟

برای جلوگیری از افزایش قند خون به اطلاعاتی نیاز دارید. در ابتدا قند خون پیش از غذا و 2 ساعت پس از آن را آزمایش کنید.

برای جلوگیری از افزایش قند خون به اطلاعاتی نیاز دارید. در ابتدا قند خون پیش از غذا و 2 ساعت پس از آن را آزمایش کنید. این کار را در وعده‌های مختلف غذایی در چندین روز تکرار کنید. با این کار می‌توانید بفهمید در کدام وعده‌ی غذایی، قند پس از غذای‌تان بالا می‌رود. بنابراین مقدار انسولین پیش از آن وعده‌ی غذایی را افزایش دهید و بر اساس قند پس از غذا، مقدار مورد نیاز خود را به دست آورید. پیش از افزایش مقدار انسولین با پزشک خود مشورت کنید.
اگر از انسولین استفاده نمی‌کنید می‌توانید از قرص‌هایی که قند پس از غذا را هدف قرار می‌دهد استفاده کنید. شما می‌توانید از قرص‌هایی مانند رپاگلی ناید (prandin) و یا ناته‌گلی‌ناید (strarlix) پیش از وعده‌ی غذایی و یا آکاربوز با لقمه‌ی اول غذا استفاده کنید. پیش از آغاز این داروها با پزشک خود مشورت کنید.
هم‌چنین راه رفتن پس از غذا، کاهش حجم غذا، کاهش کربوهیدرات غذا و افزایش فیبر مصرفی مانند استفاده از سبزیجات و سالاد همراه غذا در جلوگیری از افزایش قند پس غذا از مؤثر است.
همین که شما به قند پس از غذا توجه می‌کنید و آن را اندازه‌گیری می‌کنید بسیار حایز اهمیت است. بسیاری از دیابتی‌ها عادت ندارند قند پس غذا را اندازه بگیرند و به قند خون پیش از غذا بسنده می‌کنند. باید بدانید که یک سوم مقدار A/C شما مربوط به قند خون پس از غذا است.