سوالات متداول آیا استرس روی قند تأثیر می‌گذارد؟

آیا استرس روی قند تأثیر می‌گذارد؟

آیا استرس روی قند تأثیر می‌گذارد؟

​با اطمینان باید گفت بله.

با اطمینان باید گفت بله.
استرس به دو روش روی قند خون تأثیر می‌گذارد. اول بسیاری از دیابتی‌ها این موضوع را درک کرده‌اند که استرس یک اثر آنی روی قند خون دارد. در بیش‌تر موارد استرس سبب می‌شود قند خون بلافاصله بالا برود ولی در برخی دیگر اثر عکس دارد و موجب کاهش قند خون می‌شود.
اثر دوم استرس یک اثر طولانی مدت است. برخی افراد هنگامی در معرض استرس قرار بگیرند به علت مشکلات موجود، انرژی خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند از خود مراقبت کافی کنند. در این شرایط فرد نمی‌تواند مدیریت تغذیه‌ای و ورزشی خوبی داشته باشد. داروها را به موقع مصرف کند و قند خود را برابر برنامه پیشنهادی آزمایش کند. بنابراین نتیجه‌ی آن عدم کنترل قند خون و افزایش آن است.