سوالات متداول من و خواهرم هر دو به دیابت مبتلا هستیم ولی به نظر من او در درمان بیماری خود موفق‌تر است چگونه با این مسئله کنار بیایم؟ به عبارت دیگر به او حسادت می‌ورزم

من و خواهرم هر دو به دیابت مبتلا هستیم ولی به نظر من او در درمان بیماری خود موفق‌تر است چگونه با این مسئله کنار بیایم؟ به عبارت دیگر به او حسادت می‌ورزم

من و خواهرم هر دو به دیابت مبتلا هستیم ولی به نظر من او در درمان بیماری خود موفق‌تر است چگونه با این مسئله کنار بیایم؟ به عبارت دیگر به او حسادت می‌ورزم

بسیاری از ما دارای خواهر و یا برادرانی هستیم که بنا به دلایلی به آن‌ها حسادت می‌ورزیم. ممکن است علت این رشک ورزیدن‌ها تفاوت در موفقیت‌ها، در ظاهر و قیافه و یا حتی در میزان مراقبت از خود و درمان دیابت باشد.

بسیاری از ما دارای خواهر و یا برادرانی هستیم که بنا به دلایلی به آن‌ها حسادت می‌ورزیم. ممکن است علت این رشک ورزیدن‌ها تفاوت در موفقیت‌ها، در ظاهر و قیافه و یا حتی در میزان مراقبت از خود و درمان دیابت باشد.ا گرچه در ظاهر این حسادت‌ها سبب ناامیدی می‌شود ولی می‌توانید آن را در وجه مثبت به کار گیرید و از آن‌ها به عنوان محرک در زندگی استفاده کنید. سعی کنید پی ببرید چگونه خواهرتان در درمان خود موفق‌تر است و کوشش کنید آن‌ها را به صورت پله‌پله در زندگی خود به کار ببرید. هیچ‌وقت درباره‌ی خودتان به گونه‌ای قضاوت نکنید که فقط نیمه‌ی خالی لیوان را ببینید. اگر خوب و عاقلانه فکر کنید پی خواهید برد که بعضی از جنبه‌های مثبت در شما وجود دارد که ممکن است در خواهرتان نباشد. اگر با او وارد بحث شوید در می‌یابید که بیش‌تر از آنچه شما فکر می‌کنید با بیماری خود تنازع دارد.