سوالات متداول 72 سال دارم آیا باز هم باید درباره‌ی میزان کنترل قند خون وسواس داشته باشم؟

72 سال دارم آیا باز هم باید درباره‌ی میزان کنترل قند خون وسواس داشته باشم؟

72 سال دارم آیا باز هم باید درباره‌ی میزان کنترل قند خون وسواس داشته باشم؟

سن به تنهایی سبب نمی‌شود دیابت خود را فراموش کنید

سن به تنهایی سبب نمی‌شود دیابت خود را فراموش کنید. عمر شما ممکن است به 90 تا 100 سال برسد. این 20 تا 30 سال برای به وجود آمدن عوارض کافی است. هر چقدر بهتر قند خون را کنترل کنید شانس عوارض را کاهش می‌دهید.
هرچه قند خون بیماران دیابتی پایین‌تر باشد شانس به وجود آمدن عوارض کم‌تر و شانس بروز افت شدید قند خون افزایش می‌یابد. باید در نظر داشته باشید که کنترل شدید قند خون، مناسب همه‌ی افراد نیست. کسانی که به بیماری قلبی مبتلا هستند، سابقه‌ی سکته‌ی مغزی دارند، به بیماری‌های صرعی دچار هستند، سابقه‌ی افت شدید قند خون بدون علایم هشداردهنده (مانند لرزش، تپش قلب، تعریق، رنگ‌پریدگی و احساس گرسنگی شدید) دارند و یا تنها زندگی می‌کنند باید در کنترل شدید قند خون محتاط باشند و سعی نکنند قند خون خود را زیاد پایین بیاورند. کنترل شدید قند خون مناسب همه‌ی افراد نیست و حتی ممکن است مضر باشد.
درباره‌ی لزوم کنترل شدید قند خود با پزشک معالج صحبت کنید.