سوالات متداول آیا به طور مکرر کم خوردن، برای مثال4 یا 5 بار وعده‌ی کوچک غذا، در مقایسه با سه وعده‌ی بزرگ خوردن محاسن دارد؟

آیا به طور مکرر کم خوردن، برای مثال4 یا 5 بار وعده‌ی کوچک غذا، در مقایسه با سه وعده‌ی بزرگ خوردن محاسن دارد؟

آیا به طور مکرر کم خوردن، برای مثال4 یا 5 بار وعده‌ی کوچک غذا، در مقایسه با سه وعده‌ی بزرگ خوردن محاسن دارد؟

بله. تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است.

بله. تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. فواید این نوع غذا خوردن عبارت است از: کاهش قند خون پس از غذا، نیاز به مقدار کم‌تر انسولین در طول روز و کاهش کلسترول خون. به علاوه کم‌کم و مکرر غذا خوردن سبب می‌شود غذا به آرامی جذب بشود و احساس گرسنگی کم‌تر بکنید و در طول روز کم‌تر غذا بخورید. داروهایی مانند آکاربوز موجب می‌شود غذای مصرفی شما به کندی جذب شود و در واقع تأثیری مانند کم‌کم و مکرر خوردن در بدن شما ایجاد می‌کند. ممکن است این نوع غذا خوردن مناسب همه نباشد ولی اگر سبب شده قند و وزن شما بهتر کنترل شود آن را ادامه دهید.