دارو

دارو

تحقیقات و پژوهش‌ها سبب شده است که با کشف داروهای جدید، زندگی بیماران دیابتی، کیفیت یابد.

تحقیقات و پژوهش‌ها سبب شده است که با کشف داروهای جدید، زندگی بیماران دیابتی، کیفیت یابد. دارو یک بخش مهم در درمان دیابت است. چه زمانی و چگونه داروهای خوراکی و یا انسولین را آغاز می‌کنید؟ این نکته به عوامل گوناگونی همانند علایم بیماری، عوارض بیماری، سطح قند خون شما بستگی دارد.