زایمان

زایمان

هرچه به روز زایمان نزدیک‌تر می‌شوید؛ پزشک بيش‌تر روی سلامتی شما و جنین‌تان دقت می‌کند.

زایمان
هرچه به روز زایمان نزدیک‌تر می‌شوید؛ پزشک بيش‌تر روی سلامتی شما و جنین‌تان دقت می‌کند. در همین هنگام درباره‌ي بهترین روش و زمان زایمان با شما صحبت خواهد شد. در مورد انتخاب بهترین زمان و روش زایمان فاکتورهای مختلفي مانند میزان کنترل قند خون، مقدار فشار خون، وضعیت کلیه‌ها و عوارض دیگر دیابت مد نظر قرار خواهد گرفت. همچنین وضعیت جنین مانند اندازه و میزان حرکات او، الگوی ضربان قلب و میزان مایع آمنیون نیز در انتخاب بهترین زمان و روش زایمان دارای اهمیت است.
ممکن است صبر شود تا دردهای زایمان خودبه‌خود آغاز شود و یا دردها توسط دارو در شما القا شود و یا با یک برنامه‌ی مشخص، زمان سزارین از پيش تعیین شود. در طی عمل سزارین، یک شکاف روی شکم و دیواره‌ی جلوی رحم ایجاد می‌شود و نوزاد از آن‌جا خارج می‌شود. متعاقب عمل سزارین، دوره‌ی نقاهت شما طولانی‌تر از زایمان طبیعی خواهد بود. با آغاز دردهای زایمانی نیاز به انسولین کاهش مي‌يابد. ممکن است در طی دوران دردهای زایمانی و یا حتی تا 72 ساعت پس از آن، به انسولین نیاز نداشته باشید. در این دوران قندهای شما به صورت مکرر (به فاصله‌ی چند ساعت) آزمایش می‌شود و در صورت لزوم، به شما انسولین و یا قند تجویز خواهد شد. براي آماده شدن شما برای زایمان، برخي بیمارستان‌ها کلاس‌های خاص آموزشی برای مادران باردار برگزار می‌کند. در این کلاس‌ها روش‌های صحیح زایمان، کاهش درد در طی زایمان و نحوه‌ی مراقبت از نوزاد آزموش داده می‌شود. به علت نیاز به مراقبت‌های خاص مادر و نوزاد، زایمان در منزل برای مادران دیابتی توصیه نمی‌شود.
حضور یکی از نزدیکان مانند همسر، والدین، نزدیکان و دوستان در زمان درد و زایمان آرامش‌بخش است.