دیابت و حاملگی کاهش وزن ناشی از حاملگی

کاهش وزن ناشی از حاملگی

کاهش وزن ناشی از حاملگی

هدف حفظ وزن ایده‌آل برای شماست نه لزوماً از دست دادن وزنی که در حاملگی به دست آورده‌اید.

کاهش وزن ناشی از حاملگی
هدف حفظ وزن ایده‌آل برای شماست نه لزوماً از دست دادن وزنی که در حاملگی به دست آورده‌اید. شما می‌توانید وزن مناسب خود را با استفاده از فرمول محاسبه‌ی نمایه‌ی توده‌ی بدنی حساب کنید.
 نمایه‌ی توده‌ی بدنی (BMI)=وزن بر حسب کیلو گرم÷2(قد بر حسب متر)
 
اگر در فرمول بالا نمایه‌ی توده‌ی بدنی شما بین 18.5 تا 24.5 محاسبه شود وزنتان ایده‌آل است.
اگر كم‌تر از 18.5 باشد کمبود وزن دارید.
اگر بین 18.5 تا 24.9 باشد طبیعی است.
اگر بین 25 تا 29.9 باشید اضافه وزن دارید.
اگر بین 30 تا 34.9 باشد چاقی خفیف دارید.
اگر بین 35 تا 39.9 باشید چاقی متوسط دارید و اگر بالای 40 باشد چاقی شدید دارید.
مبنای محاسبه‌ی توده‌ی بدنی، وزن شما در هنگام پيش از حاملگی است. نمایه‌ی توده‌ی بدنی بيش‌تر از 30، شما را در معرض دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی، افزایش فشار خون و بیماری‌های مزمن دیگر مانند نازایی و سقط جنین قرار می‌دهد.
پس از زایمان برنامه‌ی غذایی دوران حاملگی را ادامه دهید و یا با همکاری متخصص تغذیه، برنامه‌ی تازه‌اي برای خود تهیه کنید. درباره‌ي اهداف برنامه‌ی غذایی پس از زایمان، با پزشک خود مشورت کنید. وزن پيش از حاملگی، افزایش وزن در دوران حاملگی، وزن ایده‌آل، وضعیت شیردهی، سن، و برنامه‌ی ورزشی باید در برنامه‌های کاهش وزن مدّ نظر قرار بگیرد. بهترین میزان کاهش وزن، کاهش بین0.5 تا 1 کیلوگرم در هفته است.