سوالات متداول آیا افت‌های مکرر قند خون می‌تواند سبب کاهش توانایی‌های ذهنی من شود؟

آیا افت‌های مکرر قند خون می‌تواند سبب کاهش توانایی‌های ذهنی من شود؟

آیا افت‌های مکرر قند خون می‌تواند سبب کاهش توانایی‌های ذهنی من شود؟

به طور دقیق نمی‌دانیم. مطالعه‌ای که به تازگی روی توانایی‌های ذهنی افرادی که به طور مکرر به افت قند خون مبتلا می‌شده‌اند چنین چیزی را نشان نداده است.

به طور دقیق نمی‌دانیم. مطالعه‌ای که به تازگی روی توانایی‌های ذهنی افرادی که به طور مکرر به افت قند خون مبتلا می‌شده‌اند چنین چیزی را نشان نداده است. ولی کاهش قند خون به خصوص اگر شدید باشد و یا طول بکشد؛ می‌تواند خطرناک باشد. مغز برای تأمین انرژی از گلوکز استفاده می‌کند و اگر به طور طولانی از انرژی محروم گردد؛ ممکن است صدمه ببیند. بنابراین افت قند خون خود را پیش از آن‌که به مغزتان صدمه بزند هر چه زودتر درمان کنید. جلوگیری از افت‌های مکرر قند و درمان سریع آن در کودکان که رشد مغز در حال انجام است دارای اهمیت ویژه‌ای است.