سوالات متداول آیا کنترل قند خون از پیشرفت گرفتاری چشم‌هایم جلوگیری می‌کند؟

آیا کنترل قند خون از پیشرفت گرفتاری چشم‌هایم جلوگیری می‌کند؟

آیا کنترل قند خون از پیشرفت گرفتاری چشم‌هایم جلوگیری می‌کند؟

اگرچه کنترل قند خون به طور موقت مشکل چشم شما را تشدید می‌کند ولی در دراز مدت به شما کمک می‌کند.

اگرچه کنترل قند خون به طور موقت مشکل چشم شما را تشدید می‌کند ولی در دراز مدت به شما کمک می‌کند. در مطالعه Dcct، بیماران مبتلا به گرفتاری خفیف شبیکه، برای مدت‌های طولانی تحت نظر گرفته شدند. نتایج این مطالعه نشان داد پیشرفت گرفتاری چشم در کسانی که دیابت خود را به شدّت کنترل کردند؛ نسبت به کسانی که دیابت خود را به خوبی کنترل نمی‌کردند؛ بسیار کندتر است. این نتایج در مطالعه‌ی بزرگی دیگر به نام مطالعه UNPOS نیز اثبات شد.