سوالات متداول چرا استفاده از شکلات برای درمان افت قند خون مناسب نیست؟

چرا استفاده از شکلات برای درمان افت قند خون مناسب نیست؟

چرا استفاده از شکلات برای درمان افت قند خون مناسب نیست؟

این درمان تا اندازه‌ای مناسب است ولی دارای نکته‌ی منفی نیز است.

برخی بیماران از شکلات برای درمان افت قند خون استفاده می‌کنند زیرا هم شکلات را دوست دارند و هم از یک تجربه‌ی شیرین و دلپذیر برای درمان یک موقعیت تلخ و بد استفاده می‌کنند. این درمان تا اندازه‌ای مناسب است ولی دارای نکته‌ی منفی نیز است. شکلات حاوی مقدار زیادی چربی است و در واقع خوش‌مزگی آن نیز تا اندازه‌ای به واسطه‌ی چربی آن است. دستگاه گوارش شما غذاهای حاوی چربی را به کندی جذب می‌کند بنابراین افزایش قند شما به کندی خواهد بود. در صورتی که هدف از مصرف غذاهای شیرین در هنگام افت قند خون، افزایش زودهنگام قند است. بنابراین از این نظر شکلات برای درمان افت قند خون مناسب نیست.