دیابت نوع یک

علایم هایپرگلیسمی چيست؟

علایم هایپرگلیسمی چيست؟

یکی از کارهای اوّلیه در درمان دیابت، اندازه‌گیری قند خون است. با پزشک خود در مورد این‌که در چه فواصل زمانی، باید قند خون را اندازه بگیرید و میزان قند خون هدف در شما چقدر است صحبت نمایید.

ارزیابی نتایج آزمایش قند خون

ارزیابی نتایج آزمایش قند خون

به خاطر داشته باشید اندازه‌گیری قند خون روشی برای ارزیابی برنامه درمانی شما است. نتایج نامطلوب نشان می‌دهد که باید برنامه‌ی درمانی خود را تغيير دهيد تا به اهداف مطلوب برسید.