دیابت نوع یک

چگونه A1C  به کنترل دیابت کمک می‌کند؟

چگونه A1C به کنترل دیابت کمک می‌کند؟

هموگلوبین یک ماده‌ی پروتئینی است که داخل گلبول‌های قرمز شما وجود دارد و کار آن انتقال اکسیژن از ریه‌ها به سلول‌های سراسر بدن شما است. اگرهموگلوبین در معرض قند خون، به مدت طولانی قرار بگیرد؛ می‌تواند با آن ترکیب غیر قابل برگشتي تشکیل بدهد. در دیابت کنترل نشده، قند خون بالا این امکان را به هموگلوبین می‌دهد که با قند بیش‌تری ترکیب شود.

HbA1C

HbA1C

اندازه‌گیری قند با استفاده از دستگاه گلوکومتر، نشان‌دهنده میزان قند خون شما در آن لحظه از روز است ولی A1C معدل قند خون را در 2 تا 3 ماه اخیر نشان می‌دهد.

دور از خانه

دور از خانه

دیابت نباید کودک شما را از لذت تعطیلات ، مهمانی و مسافرت محروم نماید.ولی نکات کلیدی را به خصوص زمانی که شما همراه او نیستید، باید در نظر بگيرد و رعایت نماید.

مدرسه

مدرسه

بسياری از مدارس از دیابت و نیازهای کودک دیابتی اطلاعی ندارند. مدت زمانی طول می‌کشد تا مسئولین مدرسه در مورد نیازهای کودک شما اطلا‌عاتی کسب کنند؛ همانطور که در مورد شما و خانواده تان این گونه بود.

مراقب کودک

مراقب کودک

هر کسی که از کودک شما مراقبت می‌کند از جمله پرستار کودک و یا والدین شما، باید اصول مراقبت از کودک دیابتی و آن‌چه را باید در مواقع اورژانس انجام بدهد بداند.