دیابت نوع یک داروهای دیابت نوع یک

داروهای دیابت نوع یک

داروهای دیابت نوع یک

شما باید با تزریق چند بار انسولین در روز ‌خويشتن را درمان کنید.

تشخیص دیابت نوع 1 این معنا را می‌دهد که پانکراس شما قادر به تولید انسولین نیست. شما باید با تزریق چند بار انسولین در روز با استفاده از قلم‌های مخصوص‌، استفاده از سرنگ ویا پمپ ‌خويشتن را درمان کنید. همچنین با اندازه گیری مکرر قندخون، مقدار انسولین مورد نیازتان را تعیین نمایید.شما باید ارتباط نزدیکی با گروه درماني‌تان براي انتخاب بهترین نوع انسولین و یا انسولین‌ها داشته باشید.