دیابت نوع یک تزریق انسولین و آزمایش قند خون

تزریق انسولین و آزمایش قند خون

تزریق انسولین و آزمایش قند خون

قبل از آزمایش قند سر انگشت و یا تزریق انسولین، چند نفس عمیق بکشید

به خاطر داشه باشید که تزریق انسولین و یا آزمایش قند خون سر انگشت کودکتان ممکن است در شما ایجاد اضطراب و یا حس گناه به وجود بیا ورد واین حس به کودک منتقل شود. بنابراین قبل از آزمایش قند سر انگشت و یا تزریق انسولین، چند نفس عمیق بکشید، تا به آرامش برسید و مطمن باشید که این عمل، کار را برای شما و کودکتان آسان‌تر می‌کند.