دیابت نوع یک هیپوگلیسمی

هیپوگلیسمی

هیپوگلیسمی

پایین‌های خطرناک

کاهش بیش از حد قند خون که به آن هیپوگلیسمی گفته می‌شود یکی از عوارض قند خون است و همیشه نیز قابل پیشگیری نیست. در مورد درمان هیپوگلیسمی در مواقع اورژانس با پزشک خود مشورت نمایید.
نکته‌ی کلیدی این است که شما باید برای درمان هیپوگلیسمی خفیف و شدید، آمادگی داشته باشید.