دیابت نوع یک برنامه‌ریزی کنید

برنامه‌ریزی کنید

برنامه‌ریزی کنید

با اعضای خانواده در مورد وظایف آن‌ها در مواقع هیپوگلیسمی برنامه‌ریزی کنید.

با اعضای خانواده در مورد وظایف آن‌ها در مواقع هیپوگلیسمی برنامه‌ریزی کنید. کودکتان را تشویق کنید و او را در این بحث‌ها شرکت نماييد. بعضی از سوالاتی که باید مورد بحث قرار دهید عبارت است از:
 • علایم هیپوگلیسمی چه چيز است؟
 • قندهای سریع الاثر چيست ودر کجا نگه داری می‌شود؟
 • گلوکاگون را چگونه تزریق نماییم؟
 • کیت گلوکاگون کجا است؟ آیا در دسترس تمام اعضای خانواده است؟
 • در مواقع اورژانس، چه کسی گلوکاگون تزریق کند و چه کسی به 115 زنگ بزند؟در زمان‌هايی که پدر و مادر در خانه نیستند وظایف افراد چگونه است؟
یک بار برنامه را به صورت تمرینی اجرا کنید.
 • نحوه‌ی تزریق گلوکاگون را با سرنگ اسباب بازی تمرین کنید.
 • تمرین نمایید در چه فاصله‌ی زمانی اعضای خانواده گلوکاگون و قند سریع الاثر را آماده می‌کنند.
 • زندگی پیوسته در تغییر است بنابراین جهت یادآوری هر 6 ماه اين برنامه را تمرین نمایید.
بایدها و نبایدها در زمان هیپوگلیسمی شدید
هیپو گلیسمی شدید زمانی است که فرد به کمک توسط فرد دیگر نياز دارد و قادر به خوردن نیست.
 • به 115 زنگ بزنید.
 • گلوکاگون تزریق نمایید.
 • به هیچ وجه انسولین تزریق نکنید.
 • غذا و مایعات را در داخل دهان بیمار قرار ندهید. در این مواقع، خطر خفگی وجود دارد.