دیابت نوع یک چه کسانی باید قند خون‌شان را اندازه‌گیری نمایند؟

چه کسانی باید قند خون‌شان را اندازه‌گیری نمایند؟

چه کسانی باید قند خون‌شان را اندازه‌گیری نمایند؟

در زمینه‌ی ضرورت آزمایش قند خون‌ خود، با پزشک مشاور خويش مشورت نمایید.

در زمینه‌ی ضرورت آزمایش قند خون‌ خود، با پزشک مشاور خويش مشورت نمایید. اندازه‌گیری میزان قند خون در افراد زیر ضروری است:
  • بیمارانی که انسولین تزریق می‌کنند.
  • زنان حامله‌ی دیابتی
  • کسانی که افت قند خون (هیپوگلیسمی)داشته‌اند.
  • کسانی که افت قند خونشان با علایم هشداردهنده همراه نیست.
  • آزمایش ادرار نشان‌دهنده وجود کتون در آن باشد.